รู้จัก บริการถ่ายทอดสด งาน Event เลือกอย่างไรถึงตอบโจทย์

รู้จัก บริการถ่ายทอดสด งาน Event เลือกอย่างไรถึงตอบโจทย์ - บริการที่ให้บริการถ่ายทอดสดภาพและเสียงจากงาน event ไปยังผู้ชมที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้

นิทรรศการ โพธิเธียเตอร์ ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้ถึงแก่นพุทธ ด้วยดิจิทัลอาร์ตในอุโบสถ

ตื่นตาตื่นใจไปกับ นิทรรศการ โพธิเธียเตอร์ ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้ถึงแก่นพุทธ ด้วยดิจิทัลอาร์ตสุดล้ำในอุโบสถ ครั้งแรกในวัดที่มีงานอาร์ตดิจิทัล