พิธีซัดน้ำ ประเพณีแต่งงานไทยโบราณ

พิธีซัดน้ำ ประเพณีแต่งงานไทยโบราณ | พร้อมเปิดความหมายวลีเด็ด โล้สำเภา

พิธีซัดน้ำ ประเพณีแต่งงานไทยโบราณ และในปัจจุบันได้เลือนหายไปตามกาลเวลา นอกจากนี้ยังมีคำว่า โล้สำเภา ที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำพูดสุดฟินที่พ่อเดชได้พูดกับแม่หญิงการะเกด