แนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงรถติดช่วงสงกรานต์ จากกรมทางหลวง

ช่วงเทศกาลไม่ว่าจะปีใหม่หรือสงกรานต์หรือช่วงที่เป็นวันหยุดยาว หลายคนมักประสบปัญหารถติดเป็นเวลานานหลายชั่วโมง แคมปัส-สตาร์ ขอแนะนำเส้นทางลัดเพื่อเลี่ยงรถติดในช่วงสงกรานต์จากกรมทางหลวง