DIY สมุดบันทึกภาพความรัก คนให้มีความสุข คนรับก็ประทับใจสุดๆ

สมุดภาพถ่าย เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เราเก็บเรื่องราวความทรงจำในช่วงเวลาต่างๆ เอาไว้ได้ เพราะภาพถ่ายเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับเราไป ไม่มีวันจางหาย