เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย | British Embassy Bangkok

ข่าวเด่นส่งท้ายเดือนมกราคม 2561 ของ สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ คือขายให้กับเครือเซ็นทรัลและฮ่องแลนด์ ราวๆ 18,900 ล้านบาท และจะย้ายที่ทำการแห่งใหม่ในปี 2562 คือตึกง เอไอเอ สาทร โดยจะนำเงินรายได้ไปปรับปรุงสถานทูตอังกฤษต่างๆ ทั่วโล