25 มกราคม วันแห่งซาลาเปา - เทศกาลแปลกๆ ของญี่ปุ่น

25 มกราคม วันแห่งซาลาเปา – เทศกาลแปลกๆ ของญี่ปุ่น

25 มกราคม วันแห่งซาลาเปา เทศกาลแปลกๆ ของญี่ปุ่น 25 มกราคม ของทุกปี ถือว่าเป็น วันแห่งซาลาเปา อาหารที่ชาวญี่ปุ่นนิยมกินกันเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย