ประวัติ ความเป็นมา วันคริสต์มาส เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Christmas

ประวัติ ความเป็นมา วันคริสต์มาส เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Christmas

เทศกาลคริสต์มาสเป็นเดือนที่เราระลึกถึงพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพิเศษ อีกความหมายหนึ่งของคำว่า มาส คือ ดวงจันทร์ ความหมายภาษาไทยคือ พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก