วันคริสต์มาส ประวัติ ความเป็นมา เรื่องน่ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Christmas

เทศกาลคริสต์มาสเป็นเดือนที่เราระลึกถึงพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพิเศษ อีกความหมายหนึ่งของคำว่า มาส คือ ดวงจันทร์ ความหมายภาษาไทยคือ พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก