การลงโทษในนรกขุมต่างๆ

การลงโทษในนรกขุมต่างๆ – ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ใช้กรรมในนรก

การลงโทษในนรกขุมต่างๆ ขุมนรกควักลูกตา นายนิรยบาลกำลังทรมานสัตว์นรกจำพวกที่ใช้สายตาดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น กับพวกที่ชอบดูภาพลามก