แก่แล้วไง! 10 คุณปู่ที่ดูหนุ่ม และยังเฟี้ยว อายุรวมกันกว่า 500 ปี

บอกว่าสามสิบก็เชื่อค่ะ!! 10 คุณปู่ต่อไปนี้อายุรวมกว่า 500 แต่ยังดูแข็งแรง หุ่นยังกับนาย เห็นแล้วอึ้งจริงๆ