การละเล่นของเด็กไทยในอดีต เด็กรุ่นใหม่อาจไม่เคยเห็น

การละเล่นของเด็กไทยในอดีต เด็กรุ่นใหม่อาจไม่เคยเห็น

การละเล่นของเด็กไทยในอดีต เด็กรุ่นใหม่อาจไม่เคยเห็น เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่จะทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตของเด็กๆ ในยุคนั้น