มารุ แมวกล่อง mugumogu แมวดังแดนปลาดิบ

แมวหน้ากลม ขนนุ่มนิ่มตัวนี้ ชื่อว่า “มารุ” มีบ้านอยู่ที่ญี่ปุ่น เกิดเมื่อวันที่ 24 เดือนพ.ค.2550