คำขวัญวันครู ประจำปี 2561 | ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

เนื่องในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น "วันครูแห่งชาติ" ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของเมืองไทยที่ได้ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของครู
ดอกกล้วยไม้

ดอกกล้วยไม้ ดอกไม้ประจำวันครู 16 มกราคม

เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งเลยทีเดียว