รูเล็กๆ ที่หน้าต่างเครื่องบิน

รูเล็กๆ ที่หน้าต่างเครื่องบิน มีไว้ทำไม? เฉลย.. ปรับความดันและคายความชื้น Breather Hole

รูเล็กๆ ที่หน้าต่างในห้องผู้โดยสารเครื่องบินนี้เรียกว่า Breather Hole หรือ Bleed Hole ทำหน้าที่ปรับระดับความดันระหว่างในห้องผู้โดยสารกับความดันระหว่างแผ่นหน้าต่าง และช่วยคายความชื้นระหว่างแผ่นหน้าต่างทั้งสาม