ภาพประทับใจ พระองค์ติ๊ด ร่วมพิธีทำขวัญข้าว ขับรถไถนา – ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว จ.สุรินทร์

พิธีทำขวัญข้าว มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทยมายาวนานแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อม และความเคารพข้าว หรือ พระแม่โพสพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและต้องการให้ได้ผลผลิตจำนวนมากในการทำนาแต่ละครั้ง

เปิดพระจริยวัตร พระเจ้าหลานเธอฯ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงมีพระปรีชาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรี งานศิลปะ ฯลฯ

ดูแล้วยิ้ม! พระองค์ภาฯ ทรงทำท่าส่องกล้อง แบบพระเทพฯ 

โมเมนท์น่ารักของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทรงทำท่าส่องกล้อง