ภาพประทับใจ พระองค์ติ๊ด ร่วมพิธีทำขวัญข้าว ขับรถไถนา – ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว จ.สุรินทร์

พิธีทำขวัญข้าว มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทยมายาวนานแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อม และความเคารพข้าว หรือ พระแม่โพสพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและต้องการให้ได้ผลผลิตจำนวนมากในการทำนาแต่ละครั้ง