ดอกกล้วยไม้

ดอกกล้วยไม้ ดอกไม้ประจำวันครู 16 มกราคม

เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งเลยทีเดียว