มุมพักใจ : กำลังใจแห่งชีวิต

Home / เรื่องทั่วไป / มุมพักใจ : กำลังใจแห่งชีวิต

อ่อนน้อม ถ่อมตน คือวิถีของผู้ทรงปัญญา
รวงข้าวที่หนักด้วยเมล็ดย่อมโน้มลงสู่ดิน
เฉกเช่นผู้ทรงคุณวุฒิ และปัญญามักถ่อมตน

ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อยากให้เขาปฏิบัติต่อเรา
ปฏิบัติสิ่งดี ๆ ต่อผู้อื่นให้เป็นนิสัย
เพราะความดีย่อมดีในตัวมันเองเสมอ
แม้ว่าบางครั้งเราอาจไม่ได้รับความดีตอบ

พลังแห่งชีวิต … กำลังใจแห่งชีวิต

minimal-1120657

ความผิดหวัง คือพลังสร้างความแข็งแกร่ง
จงยอมรับความผิดหวัง และความเจ็บปวด
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
และใช้มัน เป็นบทเรียนที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ไม่มีเวลา…ไม่มีในโลก
เวลาคือสิ่งเดียวที่คนบนโลกได้รับเท่ากันอย่างยุติธรรมที่สุด
เพียงแต่ใครจะสามารถจัดสรรเวลาให้มีค่ามากที่สุด

ชนะตนเองคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
จงมุ่งมั่นความเป็นเลิศ แต่อย่ามุ่งหมายเพื่อความสมบูรณ์แบบ
การเอาชนะใจจนเอง คือชัยชนะที่ประเสริฐที่สุด
ความสำเร็จตัดสินที่ความสุขในใจเรา

เป็นและอยู่อย่างผู้กล้าหาญ
จงกล้าเข้าไว้ หากโอกาสมันล่วงผ่านไป
เราอาจจะเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเสียอีก

ทำในสิ่งที่รักหรือจะรักในสิ่งที่ทำ
หากไม่สามารถเลือกทำงานที่เรารักได้
ก็จงรักในงานที่ต้องทำ
เพราะความรักในงาน
สร้างความสำเร็จได้เช่นกัน

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
จงฉวยสิ่งดีจากสถานการณ์ที่เลวร้ายแทนที่จะให้คำว่า “ปัญหา”
ให้หันมาใช้คำว่า “โอกาส” แทน
เพราะเรื่องราวบนโลกนี้ มีมุมสำหรับมองมากกว่าสองด้านเสมอ

คนที่ไม่เคยพลาด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย
เมื่อพลาดพลั้งอย่าเพิ่งหมดหวังกับชีวิต
มีเพียงคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยเท่านั้น
ที่จะไม่เคยพบกับความผิดหวัง

คิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด
จงระมัดระวังทุกคำที่พูด
เพราะเมื่อพูดออกไปแล้ว
ไม่สามารถเรียกกลับมาคืนได้

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง
หากต้องการชัยชนะต้องศึกษาตนเองให้รอบทิศ
ศึกษาคู่แข่งให้รอบด้าน
ประเมินเขา ประเมินเรา ก่อนลงสู้สนาม
เพราะบางเวลาที่โอกาสที่ดี มีเพียงครั้งเดียว

หาเพื่อนใหม่ และถนอมมิตรภาพกับเพื่อนเก่า
มิตรภาพยิ่งเก่ายิ่งเลอค่า
ทะนุถนอมความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่า
และแสวงหาเพื่อนใหม่เพื่อขยายโลกให้กว้างขึ้น