แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ

รายชื่อ 108 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หน้าแรก / รายชื่อ 108 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก – น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ 1.น้ำสรงมุรธาภิเษก คือ น้ำที่สรงตั้งแต่พระเศียรลงมาทั่วทั้งพระวรกาย 2.น้ำอภิเษก สรงเฉพาะพระวรกาย

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ

ซึ่งน้ำทั้ง 2 อย่างที่จะใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ มีแหล่งที่มาต่างกัน ดังนี้

น้ำสรงมุรธาภิเษก

น้ำสรงมุรธาภิเษก มาจาก 9 แหล่งน้ำ คือ น้ำจากสระ 4 สระเมืองสุพรรณ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ประกอบด้วย 1.สระเกษ 2.สระแก้ว 3.สระคา 4.สระยมนา และ น้ำเบญจสุทธคงคา หรือแม่น้ำบริสุทธิ์ทั้ง 5 สาย ประกอบด้วย 1.แม่น้ำบางปะกง ตักที่ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2.แม่น้ำป่าสัก ตักที่ตำบลท่าราบ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 3.แม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 4.แม่น้ำราชบุรี ตักที่บริเวณสามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงส์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 5.แม่น้ำเพชรบุรี ตักที่บริเวณท่าน้ำวัดไชยศิริ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

น้ำอภิเษก

น้ำอภิเษกในพระราชพิธีครั้งนี้มาจากแหล่งน้ำ 108 แหล่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย

จังหวัดที่มีจำนวน 6 แหล่งน้ำ

มีจำนวน 1 จังหวัด 6 แหล่งน้ำ ดังนี้

นครศรีธรรมราช ได้แก่ 1.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดหน้าพระลาน อ.เมือง 2.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาเมือง อ.เมือง 3.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาไชย อ.เมือง 4.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดประตูขาว อ.เมือง 5.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้วยเขามหาชัย อ.เมือง 6.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้วยปากนาคราช อ.ลานสกา

จังหวัดที่มีจำนวน 4 แหล่งน้ำ

มีจำนวน 3 จังหวัด 12 แหล่งน้ำ ดังนี้

 • ปัตตานี ได้แก่ 1.น้ำสระวังพรายบัว อ.หนองจิก 2.บ่อทอง หรือบ่อช่างขุด อ.หนองจิก 3.บ่อไชย อ.หนองจิก 4.น้ำบ่อฤษี อ.หนองจิก
 • สุพรรณบุรี ได้แก่ 1.สระแก้ว อ.เมือง 2.สระคา อ.เมือง 3.สระยมนา อ.เมือง 4.สระเกษ อ.เมือง
 • แพร่ ได้แก่ 1.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลำน้ำแม่คำมี อ.เมือง 2.บ่อน้ำวัดบ้านนันทาราม อ.เมือง 3.บ่อน้ำพระฤาษี อ.วังชิ้น 4.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพระหลวง อ.สูงเม่น

จังหวัดที่มีจำนวน 3 แหล่งน้ำ

มีจำนวน 5 จังหวัด 15 แหล่งน้ำ ดังนี้

 • จันทบุรี ได้แก่ 1.สระแก้ว อ.ท่าใหม่ 2.ธารนารายณ์ อ.เมือง 3.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพลับ อ.เมือง
 • เชียงใหม่ ได้แก่ 1.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบุพพาราม อ.เมือง 2.อ่างกาหลวง อ.จอมทอง 3.ขุนน้ำแม่ปิง อ.เชียงดาว
 • นครนายก ได้แก่ 1.เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง 2.บ่อน้ำทิพย์เมืองโบราณดงละคร อ.เมือง 3.บึงพระอาจารย์ อ.เมือง
 • พัทลุง ได้แก่ 1.สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดดอนศาลา อ.ควนขนุน 2.ถ้ำน้ำบนหุบเขาชัยบุรี อ.เมือง 3.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พระบรมธาตุเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน
 • สุโขทัย ได้แก่ 1.บ่อแก้ว อ.ศรีสัชนาลัย 2.บ่อทอง อ.ศรีสัชนาลัย 3.ตระพังทอง อ.เมือง

จังหวัดที่มีจำนวน 2 แหล่งน้ำ

มีจำนวน 7 จังหวัด 14 แหล่งน้ำ ดังนี้

 • ชัยภูมิ ได้แก่ 1.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดไพรีพินาศ อ.เมือง 2.บ่อน้ำชีผุด แม่น้ำชี อ.หนองบัวแดง
 • นราธิวาส ได้แก่ 1.น้ำแบ่ง อ.สุไหงปาดี 2.น้ำตกสิรินธร อ.แว้ง
 • บึงกาฬ ได้แก่ 1.พื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง 2.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำพระ อ.เซกา
 • ปราจีนบุรี ได้แก่ 1.บ่อน้ำหน้าโบราณสถานรอยพระพุทธบาทคู่ อ.ศรีมโหสถ 2.โบราณสถานสระแก้ว อ.ศรีมโหสถ
 • พะเยา ได้แก่ 1.ขุนน้ำแม่ปืม อ.แม่ใจ 2.น้ำตกคะ หรือน้ำคะ อ.ปง
 • เพชรบูรณ์ ได้แก่ 1.สระแก้ว อ.ศรีเทพ 2.สระขวัญ อ.ศรีเทพ
 • อุทัยธานี ได้แก่ 1.แม่น้ำสะแกกรัง อ.เมือง 2.สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมือง

วัดถ้ำเขาพลู อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ที่ วัดถ้ำเขาพลู อ.ปะทิว จ.ชุมพร / ภาพจาก Facebook : ArMoo Chumphon

จังหวัดที่มีจำนวน 1 แหล่งน้ำ

มีจำนวน 60 จังหวัด 60 แหล่งน้ำ ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร ได้แก่ น้ำในหอศาสตราคม ภายในพระบรมมหาราชวัง
 • กระบี่ ได้แก่ วังเทวดา อ.เมือง
 • กาญจนบุรี ได้แก่ แม่น้ำสามประสบ อ.สังขละบุรี
 • กาฬสินธุ์ ได้แก่ กุดน้ำกิน อ.เมือง
 • กำแพงเพชร ได้แก่ บ่อสามเสน อ.เมือง
 • ขอนแก่น ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย อ.น้ำพอง
 • ฉะเชิงเทรา ได้แก่ ปากน้ำโจ้โล้ หรือคลองท่าลาด อ.บางคล้า
 • ชลบุรี ได้แก่ สระเจ้าคุณเฒ่า วัดเขาบางทราย อ.เมือง
 • ชัยนาท ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง
 • ชุมพร ได้แก่ บ่อน้ำทิพย์ถ้ำเขาพลู หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำเขาพลู อ.ปะทิว
 • เชียงราย ได้แก่ บ่อน้ำทิพย์ อ.แม่สาย
 • ตรัง ได้แก่ แม่น้ำตรัง บริเวณหน้าท่าน้ำ วัดประสิทธิชัย อ.เมือง
 • ตราด ได้แก่ น้ำตกธารมะยม อ.เกาะช้าง
 • ตาก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา
 • นครปฐม ได้แก่ สระน้ำจันทร์ หรือสระบัว อ.เมือง
 • นครพนม ได้แก่ สระน้ำมุรธาภิเษก หรือบ่อน้ำพระอินทร์ อ.ธาตุพนม
 • นครราชสีมา ได้แก่ ต้นน้ำลำตะคอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง
 • นครสวรรค์ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด อ.เมือง
 • นนทบุรี ได้แก่ กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมือง
 • น่าน ได้แก่ บ่อน้ำทิพย์วัดสวนตาล อ.เมือง
 • บุรีรัมย์ ได้แก่ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดกลาง อ.เมือง
 • ปทุมธานี ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดศาลเจ้า อ.เมือง
 • ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อน้ำทิพย์ อ.บางสะพาน
 • พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ น้ำภายในพระเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา
 • พังงา ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง
 • พิจิตร ได้แก่ แม่น้ำน่าน บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง อ.เมือง
 • พิษณุโลก ได้แก่ สระสองห้อง อ.เมือง, เพชรบุรี ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ อ.บ้านลาด
 • ภูเก็ต ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไชยธาราราม อ.เมือง
 • มหาสารคาม ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือหนองดูน อ.นาดูน
 • มุกดาหาร ได้แก่ น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ อ.คำชะอี
 • แม่ฮ่องสอน ได้แก่ ถ้ำปลา อ.เมือง
 • ยโสธร ได้แก่ ท่าคำทอง อ.เมือง
 • ยะลา ได้แก่ สระแก้ว สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ.เมือง
 • ร้อยเอ็ด ได้แก่ สระชัยมงคล อ.เมือง
 • ระนอง ได้แก่ บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน อ.เมือง
 • ระยอง ได้แก่ วังสามพญา อ.บ้านค่าย
 • ราชบุรี ได้แก่ สระโกสินารายณ์ อ.บ้านโป่ง
 • ลพบุรี ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ.เมือง
 • ลำปาง ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี อ.เกาะคา
 • ลำพูน ได้แก่ ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ อ.เมือง
 • เลย ได้แก่ น้ำจากถ้ำเพียงดิน อ.เมือง
 • ศรีสะเกษ ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระกำแพงน้อย อ.อุทุมพรพิสัย
 • สกลนคร ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูน้ำลอด อ.เมือง, สงขลา ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อ อ.กระแสสินธุ์
 • สตูล ได้แก่ บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง
 • สมุทรปราการ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์
 • สมุทรสงคราม ได้แก่ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดาวดึงส์ อ.อัมพวา
 • สมุทรสาคร ได้แก่ แหล่งน้ำคลองดำเนินสะดวก อ.บ้านแพ้ว
 • สระแก้ว ได้แก่ สระแก้ว-สระขวัญ อ.เมือง
 • สระบุรี ได้แก่ แม่น้ำป่าสัก บริเวณบ้านท่าราบ อ.เสาไห้
 • สิงห์บุรี ได้แก่ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจัน
 • สุราษฎร์ธานี ได้แก่ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา
 • สุรินทร์ ได้แก่ สระโบราณ อ.เมือง
 • หนองคาย ได้แก่ สระมุจลินท์ หรือสระพญานาค อ.เมือง
 • หนองบัวลำภู ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดศรีคูณเมือง อ.เมือง
 • อ่างทอง ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย
 • อำนาจเจริญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน หรืออ่างเก็บน้ำห้วยปลาแดก อ.เมือง
 • อุดรธานี ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ คำชะโนด อ.บ้านดุง
 • อุตรดิตถ์ ได้แก่ บ่อน้ำทิพย์ อ.ลับแล
 • อุบลราชธานี ได้แก่ บ่อน้ำโจ้ก อ.วารินชำราบ

ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์ , workpointnews.com ที่มา phralan.in.th/coronation

ภาพเพิ่มเติม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แห่งเมืองคอนมากที่สุดในประเทศ