ภาชนะและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

ภาชนะและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ – พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

หน้าแรก / ภาชนะและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ – พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

การเตรียมน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภาพประวัติศาสตร์ ภาชนะและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

ภาชนะและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

ที่ตักน้ำทองเหลือง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ด้ามจับยาว 6 นิ้ว ตักน้ำบรรจุใส่ในขันน้ำสาครทองเหลือง

ขันน้ำสาครทองเหลือง

ขันสาครเป็นขันทองเหลืองเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว มีหูจับเป็นหัวสิงห์ พร้อมฝาปิด ยิงเลเซอร์ตรากระทรวงมหาดไทย ขนาด 4 นิ้ว บรรจุน้ำได้ 5 ลิตร หนัก 4.8 กก. โดยตักปริมาตร 3 ใน 4 ของขันน้ำสาคร จากนั้นปิดปากและห่อขันน้ำสาครด้วยผ้าขาว

ที่ตักน้ำทองเหลือง

(ขันสาคร หมายถึง ขันขนาดใหญ่ทำด้วยโลหะผสม ได้แก่ สัมฤทธิ์ ทองเหลือง ตัวขันเป็นทรงลูกมะนาวตัด ก้นขันมีเชิง ข้างขันทำเป็นรูปหน้าสิงโตปากคาบห่วงซึ่งใช้เป็นหูหิ้วข้างละหู ใช้บรรจุน้ำสำหรับทำน้ำมนต์ หรือสำหรับผู้มีบรรดาศักดิ์ใช้อาบ)

คนโทน้ำอภิเษก

ใช้บรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่าน พิธีทำน้ำอภิเษก สามารถบรรจุน้ำได้ 4.5 ลิตร เป็นคนโทเซรามิก มีลวดลายกระจังเป็นลายน้ำทอง เคลือบสีขาวทั้งใบ โดยด้านหน้าจะมีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ส่วนด้านหลังจะมีภาพเครื่องหมายราชการแต่ละจังหวัด

คนโทน้ำอภิเษก

เทียนชัย

เทียนชัย 1 เล่ม หนัก 80 บาท ไส้ 108 เส้น สูงเท่าความสูงของประธาน

ภาชนะและอุปกรณ์

เทียนมหามงคล

ทียนมงคล 1 เล่ม หนัก 10 บาท ไส้เกินกว่าอายุประธาน หรือเจ้าภาพ 1 เส้น สูงเท่าวงรอบศีรษะ

เทียนพุทธาภิเษก

เทียนพุทธาภิเษก 2 เล่ม หนักเล่มละ 32 บาท ไส้ 56 เส้น สูงประมาณกึ่งหนึ่งของเทียนชัย

ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

อัญเชิญขันน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระอารามสำคัญของแต่ละจังหวัดที่มีการคัดเลือก เพื่อเตรียมทำพิธีเสกน้ำทำน้ำอภิเษกในวันที่ 8 เมษายน 2562 ต่อไป

ภาพจาก Facebook : ArMoo Chumphon