ปตท. ฉลอง 5 ปี การประกวดค้นหาสุดยอดนักวาดการ์ตูนหน้าใหม่

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ปตท. ฉลอง 5 ปี การประกวดค้นหาสุดยอดนักวาดการ์ตูนหน้าใหม่

ฉลองครบรอบ 5 ปี โครงการ PTT Comic Contest หนึ่งในการประกวดวาดการ์ตูนที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทย ที่ ปตท. มุ่งค้นหาและพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นนักวาดการ์ตูนมืออาชีพ พร้อมปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสาคัญของการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ผ่านกิจกรรม Free Workshop 4 ภาค และค่าย Comic Camp ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 4 แสนบาท พร้อมโอกาสวาดการ์ตูนลงนิตยสาร a day 1 ปีเต็ม หมดเขตรับผลงาน 30 สิงหาคมศกนี้

ปตท. ฉลอง 5 ปี การประกวดค้นหาสุดยอดนักวาดการ์ตูนหน้าใหม่ PTT COMIC CONTEST

Gozgi ปตท. ฉลอง 5 ปี การประกวดค้นหาสุดยอดนักวาดการ์ตูนหน้าใหม่ PTT COMIC CONTEST

ลุยจัดเวิร์คชอป 4 ภาค กระตุ้นคนไทยรู้ค่าพลังงาน

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. จัดการประกวดวาดการ์ตูน PTT Comic Contest ร่วมกับพันธมิตร นิตยสาร a day (อะเดย์) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีใจรักในการวาดการ์ตูน ได้มีเวทีฝึกฝนฝีมือและสานฝันสู่การเป็น นักวาดการ์ตูนมืออาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานอย่างรู้ค่าแก่คนรุ่นใหม่ ผ่านการสื่อสารในรูปแบบการ์ตูนที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งตลอด 4 ปีมีคนรักการ์ตูนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 1,500 คน สร้างสรรค์ผลงานขึ้นแล้วกว่า 2,500 ชิ้นงาน สาหรับในปี 2558 นี้ ปตท. ยังมุ่งมั่นจัดการประกวดวาดการ์ตูนต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “Energy Euraka พลังงานท้าทดลอง” เพราะพลังงาน.. ไม่ใช่แค่ประหยัด แต่ต้องรู้จัก ไม่ใช่แค่ทดแทน แต่ต้องทดลอง ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกัน เนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานที่นาเข้าจากต่างประเทศมากขึ้นทุกวัน การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ทดแทนพลังงานปิโตรเลียมที่กาลังหมดไป และการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า เพื่อให้เราและคนรุ่นหลังได้มีพลังงานอย่างเพียงพอในระยะยาวจึงเป็นเรื่องสาคัญ

“เพื่อให้น้องๆ ที่มีใจรักในการวาดการ์ตูนในภูมิภาคต่างๆ มีโอกาสมาเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากเหล่าคณะกรรมการที่เป็นตัวจริงของวงการนักวาดการ์ตูนไทย ในปีนี้ ปตท. จึงได้ขยายพื้นที่จัดกิจกรรม Free Workshop ให้ครอบคลุมครบทั้ง 4 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอศิลป์ต้นตาล จ.ขอนแก่น (27 มิ.ย. 58), ภาคกลาง ณ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร (4 ก.ค. 58), ภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา (11 ก.ค. 58) และภาคเหนือ ณ TCDC จ.เชียงใหม่ (18 ก.ค. 58) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมและส่งผลงานเข้าประกวดกับโครงการฯ เพื่อฝึกฝนฝีมือและสานฝันสู่การเป็นนักวาดการ์ตูนมืออาชีพ พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท และโอกาสวาดการ์ตูนลงนิตยสาร a day เป็นเวลา 1 ปีเต็ม” นายประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติม

นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด นิตยสาร a day เปิดเผยว่า กติกาการประกวดโครงการ PTT Comic Contest ในปีนี้ กาหนดให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานแบบรายบุคคล ในรูปแบบ ‘One page comic’ หรือ การ์ตูนที่จบในหน้าเดียว ไม่จากัดรูปแบบ จานวนช่องหรือตัวเดินเรื่อง พร้อมตัวอย่างคาแรกเตอร์ และลายเส้นการ์ตูน ขนาดไม่เกิน 1 หน้า A4 ภายใต้แนวคิด “Energy Eureka พลังงานท้าทดลอง” โดยแบ่งระดับการประกวดเป็น 2 รุ่น คือ ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี และประเภทนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคมศกนี้ ผู้สนใจติดตามร่วมสนุกกับโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook/ PTTComic

“สาหรับคณะกรรมการ 5 ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวด PTT Comic Contest ปีนี้ ล้วนเป็นมืออาชีพที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในวงการนักวาดการ์ตูนไทยทั้งสิ้น ประกอบด้วย คุณสุทธิชาติ ศราภัยวานิช (คุณชาติ), คุณทรงศีล ทิวสมบุญ (คุณอัพ), คุณวีระชัย ดวงพลา(เดอะดวง), คุณชัยพร พานิชรุทติวงศ (คุณเอ็กซ์) และ คุณทรงวิทย์ สี่กิติกุล (คุณเส่ง) ซึ่งคุณอัพ ทรงศีล ฝากมาบอกว่า ใครที่มีความสามารถด้านการวาด อย่ารอช้า มาร่วมกิจกรรมนี้เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ผ่านลายเส้นการ์ตูนอย่างเต็มที่ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Comic Camp เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อพัฒนาผลงานร่วมกับเหล่ากรรมการแบบใกล้ชิด จึงขอเชิญชวนคนรักการ์ตูนทุกคนว่าไม่ควรพลาดการประกวดครั้งนี้” คุณช้างน้อย กล่าวทิ้งท้าย