TTA หนุนโครงการกล้าทำดี ยุติความรุนแรงและการรังแกกันในโรงเรียน

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / TTA หนุนโครงการกล้าทำดี ยุติความรุนแรงและการรังแกกันในโรงเรียน

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA และนายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการกล้าทำดี ยุติความรุนแรงและการรังแกกันในโรงเรียน ของมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่ง TTA เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก พร้อมเปิดตัว “แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์” นักแสดงสาวชื่อดังในฐานะทูตโครงการ

TTA หนุนโครงการกล้าทำดี ยุติความรุนแรงและการรังแกกันในโรงเรียน

TTA หนุนโครงการกล้าทำดี ยุติความรุนแรงและการรังแกกันในโรงเรียน

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้เด็กๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรังแก เป็นพลังสร้างสรรค์ ทำดีจิตอาสา ทั้งกลุ่มที่รังแกผู้อื่น กลุ่มที่ถูกรังแก และกลุ่มที่เป็นกองเชียร์