ความเชื่อเกี่ยวกับนิ้วกลาง | อธิบายตามวิชาการหัตถศาสตร์ของไทย

Home / ดูดวง / ความเชื่อเกี่ยวกับนิ้วกลาง | อธิบายตามวิชาการหัตถศาสตร์ของไทย

วิชาการหัตถศาสตร์ของไทย ท่านอธิบายดังนี้ ..  นิ้วกลางสำคัญ เพราะป็นนิ้วที่รับเส้นโชคอันหมายถึงอาชีพและวิถีทางแห่งชีวิต และเป็นนิ้วที่แสดงถึงนิสัยโดยตรง

อีกตำราบอก ถ้านิ้วกลางยาวเกินไปเป็นคนเซื่องซึม สั้นเกินไปเป็นคนรุกราน อยู่ไม่สุข ตรงจึงจะดี ถ้าไม่ตรงเป็นคนมีอัตตทิฏฐิ คือ ถือตนเป็นใหญ่ ถ้าแอ่นหงายไปข้างหลังมาก มักขัดสนหรือกำพร้าบิดามารดามาแต่น้อย ถ้ามีเส้นคาดรอบวงนิ้ว แม้สุขแต่ก็ทุกข์ทางใจ มีรอยก่ายไขว้กันตรงข้อหรือเป็นกากบาท ไม่ดี มีตำหนิหรือพิการ มักอยู่ห่างจากมารดา ดังนั้นการที่เราสวมใส่แหวนก็เหมือนเอาอะไรมารัดตรงนิ้วกลาง ท่านว่าไม่เหมาะไม่ควร

เกี่ยวกับนิ้วกลาง

นิ้วกลางเป็นนิ้วของดาวเสาร์

  • ถ้านิ้วยาวแสดงว่าเป็นคนรักความสงบ ชอบการศึกษา
  • ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมและหนา แสดงว่ามีความคิดลึกซึ้ง
  • ถ้านิ้วสั้นหรือมีตำหนิ จะไม่เอาใจใส่เรื่องใด
  • ถ้านิ้วนี้ยาวกว่าฝ่ามือ เป็นผู้รอบคอบดี ถ้าสั้นกว่าฝ่ามือ เป็นคนใจร้อน มักตกลงใจเร็ว

ที่มา วิชาการหัตถศาสตร์ของไทย